Studia podyplomowe na Śląsku. Garść informacji.

studia podyplomowe śląsk
  • Posted by:
  • 2016-09-02

Studia podyplomowe na Śląsku. Garść informacji.

Na terenie śląska w samych tylko państwowych szkołach wyższych uczy się ponad 50 000 studentów.

Co roku tysiące młodych ludzi opuszcza uczelniane mury z dyplomem w ręku, z nadzieją rozpoczynając poszukiwanie pracy.

Część absolwentów jednak czuje niedosyt z osiągniętych wyników, czy też ma chęć na dalszą naukę i poszerzanie horyzontów. Istnieją zatem dwie opcje, aby ten niedosyt zaspokoić, można rozpocząć kolejne, nowe studia i tu mieć przed sobą kolejne od trzech do pięciu lat nauki lub wybrać interesujące nas studia podyplomowe.

Studia podyplomowe trwają średnio dwa lata i kończą się, w zależności od kierunku i uczelni, pracą pisemną lub egzaminem. Większość takich studiów odbywa się w trybie zaocznym, a po ich zakończeniu student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zatem nie otrzymuje kolejnego dyplomu.

Studia podyplomowe nie mają takiej rangi jak studia magisterskie czy licencjackie, ponieważ nie nadają tytułu naukowego, są jedynie uzupełnieniem, które z kolei może być pomocne w dalszym procesie kształcenia lub poszukiwaniu pracy. Nie koniecznie musi ona być zbieżna z kierunkiem wcześniej skończonym.

Śląskie uczelnie oferują studia podyplomowe z kierunków, które niekoniecznie muszą występować w „pełnej” wersji. Wybierając się na takie kierunki watro odpowiednio wcześniej zorientować się w popularności tegoż, aby nie okazało się, że z braku chętnych nasz wymarzony kierunek nie zostanie w ogóle otwarty. Studia podyplomowe wciąż nie cieszą się bardzo dużą popularnością. Jest to trochę niezrozumiałe, ponieważ można zapisać się na naprawdę perspektywiczne kierunki, takie jak grafika.