Czym zajmuje się technik rachunkowości?

technik rachunkowości katowice
  • Posted by:
  • 2016-09-15

Czym zajmuje się technik rachunkowości?

Katowice mają w swej ofercie edukacyjnej, poza Uniwersytetem i Politechniką wiele szkól policealnych, w których nie tylko młodzi ludzie mogą, w czasie dwuletniego kursu, zdobyć pełen zakres wymaganych umiejętności lub przekwalifikować się, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Szkoły policealne oferują duży wybór kierunków, a zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Jednym z najbardziej obleganych kierunków jest technik rachunkowości.

Zajęcia na tym kierunku obejmują te związane z księgowością, przygotowując do pracy na tym stanowisku jak również wynagrodzeniami i dokumentacją. Jednakże to nie wszystko, technik rachunkowości przygotowuje do prowadzenia własnej działalności ucząc technik prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami, przydatne zarówno w pracy „na własny rachunek” jak i przy prowadzeniu księgowości istniejącym już firmom.

Absolwenci kierunku technik rachunkowości są także przygotowani do prac na stanowiskach w urzędzie skarbowym czy samorządzie terytorialnym. Prawdą jest, że wszędzie tam gdzie zatrudnia się pracowników, przygotowuje wypłaty, raporty i rozliczenia finansowe osoba technika rachunkowości jest niezbędna. Katowice, jako najszybciej rozwijające się miasto województwa śląskiego proponuje nie tylko nauczanie na wymienionym kierunku ale szerokie perspektywy pracy po ukończeniu szkoły. Ciekawą ofertę można znaleźć na stronie Sukces Edukacja – http://sukcesedukacja.pl/szkola-policealna/technik-rachunkowosci/.

W związku z rozwijającymi się informatycznymi kwestiami i powstawaniem coraz to nowszych programów do prowadzenia rachunkowości, absolwent tego kierunku musi liczyć się z ciągłym pogłębianiem wiedzy i uczestnictwem w różnego rodzaju kursach.